Suomen kielen opettajasi Leena-Maija

Minusta tuli kieli-ihminen heti ensimmäisillä englannin tunneilla ala-asteella. Oli kiehtovaa oppia niin paljon uutta!

Oli selvää, että haluan opiskella pakollisten kielten lisäksi valinnaisena kielenä ranskaa, kun siitä tuli mahdollista yläasteiässä. Innostava ja taitava ranskanopettajani ja mukava ryhmä pitivät motivaatiota yllä, ja hakeuduin yliopistoon opiskelemaan pääaineena ranskan kieltä.

Minusta piti tulla kääntäjä, joten aloin opiskella sivuaineena suomen kieltä. Kääntäjän urahaaveet jäivät, mutta kiinnostus äidinkieltäni kohtaan ei laantunut. Huomasin myös pitäväni opettamisesta. Niinpä valmistuin Turun yliopistosta ranskan ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opettajan pedagogisista opinnoista sain käyttöön paljon hyviä menetelmiä ja sen lisäksi tärkeän oivalluksen siitä, että turvallinen ilmapiiri on tehokkaan opetuksen perusta.

Oma ala löytyy suomen opetuksesta

Opetin uudessa kotikaupungissani Hämeenlinnassa vuosia ammattikoululaisille ”äikkää”, mutta jo opiskeluaikoina herännyt kiinnostus opettaa suomea vieraana kielenä jäi elämään. Suomenopettajana voisin yhdistää vieraan kielen opettajan ammattitaidon ja oman kokemukseni tavoitteellisesta kielenopiskelusta syvälliseen ymmärrykseen äidinkieleni rakenteesta ja olemuksesta. Suoritin suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot Jyväskylän yliopistossa. Opintoihin liittyvät opetusharjoittelut veivät mennessään: oma ala suomen opettajana oli löytynyt.

Aikuisten opettajana Hämeenlinnassa kotoutumiskoulutuksessa ja ammattikoulussa

Työskentelin lähes kuusi vuotta kotoutumiskoulutuksessa. Opetin suomea suomeksi alkeistasolta toiminnalliselle kielitaidon tasolle. Tavoitteena kotoutumiskoulutuksessa on saada opiskelijoiden kielitaito sellaiselle tasolle, että he voivat jatkaa työelämään tai muihin opintoihin Suomessa. Työ oli vaativaa, mutta loputtoman inspiroivaa. Vaikka kielet ovat ykköskiinnostukseni, olen muutenkin utelias maailmaan asioita ja ihmisiä kohtaan ja erityisen innostunut maantiedosta. Kun luokassa on aikuisia eri alojen ammattilaisia eri puolilta maailmaa, opettaja oppii itsekin jatkuvasti uutta. Työssä pääsin myös näkemään Suomeen muuttaneiden ihmisten moninaisia elämäntilanteita. Uskon, että oma kokemukseni asumisesta vieraassa maassa vieraan kielen keskellä auttoi ymmärtämään heidän ilojaan ja haasteitaan. Kotoutumiskoulutuksessa opin myös aktiivisesti keräämään palautetta opetuksesta ja muokkaamaan tarvittaessa opetusta sen mukaan.

Ammattikoulun suomenopettajana pääsin opiskelijoiden kanssa muun muassa keittiöön, metallihalliin ja ompelimoon. Opetustilanteena se oli hedelmällinen: opiskelijoilla oli ammattitaito ja minä autoin heitä löytämään osaamiselleen suomen sanat. Ammattikoulussa sain tehdä myös hienon projektin yhdessä osaavan porukan kanssa, kun kehitin kielitestin oppilaitoksen sadoille vieraskielisille hakijoille. Opettaja on luokassa usein yksin, joten nautin tiimityöstä erityisesti.

Lasten ja nuorten opettajana peruskoulussa

Viimeiset viisi ja puoli vuotta olen opettanut maahanmuuttotaustaisten perheiden lapsille suomea peruskoulun kaikilla yhdeksällä vuosiluokalla. Työssä tuli näkyväksi lasten ja nuorten erilainen tapa oppia kieltä ja kotoutua uuteen maahan. Hyvä opiskelukielitaito ei kehity hetkessä. Lapset oppivat yleensä nopeasti sujuvan puhekielen, mutta sanavaraston kasvattaminen ja yleiskielen hallinta vaativat määrätietoista kielitaidon kehittämistä. Lasten ja nuorten kanssa työskennellä parasta ovat aidot kohtaamiset. Palaute opetuksesta on nopeaa ja rehellistä. Opettaja on mukana oppilaan elämän tärkeissä kasvun vaiheissa, joten työ on merkityksellistä.

Nyt yrittäjänä olen valmis käyttämään kaiken osaamiseni ja monipuolisen kokemukseni, jotta sinä pääset tavoitteeseesi suomen kielen käyttäjänä!